Regulament Campanie

REGULAMENTUL OFICIAL al campaniei “SUMMER SALE 2024”

Organizat de ISOTECKLINE, parte a grupului INATECH Packaging

Art.1 Organizator

1.1. Organizatorul campaniei “LICHIDARE DE STOC 2024” este societatea INATECH Packaging S.R.L., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J23/2842/2012, cod unic de inregistrare RO27835240, cu sediul in Str. Tudor Vladimirescu Nr. 393, Domnesti, Ilfov, avand ca punct de lucru INATECH Packaging, situat in Str. Tudor Vladimirescu Nr. 393, Domnesti, Ilfov.

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, fiind obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, avand obligatia de a anunta publicul, in mod oficial, pe site-ul www.isoteckline.com. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

Regulamentul Campaniei va fi disponibil pe site-ul www.isoteckline.com.

Art.2 Desfasurarea Campaniei

2.1. Campania este organizata si se desfasoara exclusiv pe website-ul www.isoteckline.com. Campania consta in acordarea reducerilor de preturi cuprinse intre 3% - 30%, in limita stocului disponibil.

Art.3 Dreptul de participare

3.1. Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice si juridice.

3.2. Prin participarea la Campanie, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la aceasta campanie implicand obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

Art.4 Perioada Campaniei

4.1. Campania se va desfasura in perioada 10-30 iunie 2024.

Art. 5 Informarea Participantilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal

5.1. Prezentul Regulament este la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, putand fi consultat gratuit pe www.isoteckline.com

5.2. Participarea la Campanie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

5.3. Pentru organizarea acestei Campanii, Organizatorul are nevoie sa prelucreze datele cu caracter personal ale Participantilor (nume, prenume, adresa de email, adresa de livrare, numar de telefon). Temeiul juridic al prelucrarii este reprezentat de dispozitiile articolului 6 alin. 1 lit. b) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27.04.2016 privind protectia datelor cu caracter personal, respectiv: "prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract".

5.4. Participantii au acces gratuit la datele personale colectate sau prelucrate de Organizator, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata INATECH Packaging, situat in Str. Tudor Vladimirescu Nr. 393, Domnesti, Ilfov sau transmisa pe email la adresa office@isoteckline.com . Participantii au dreptul de interventie asupra datelor personale, putand, dupa caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prevederilor legale aplicabile, in special a datelor incomplete sau inexacte. In conditiile de mai sus, Participantii pot, totodata, solicita transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, avand dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

Art. 6 Litigii

6.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Art. 7 Dispozitii finale

7.1. Prin inscrierea la Campanie, Participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

7.2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra premiilor valabile in Campanie.

7.3. In cazul in care organizarea Campaniei este impiedicata de evenimente de forta majora, Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea, prelungirea sau amanarea acestuia.

ORGANIZATOR: ISOTECKLINE

Setari

Meniu

Inregistreaza-te pentru a putea adauga produsul in lista

Inregistrare